Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden
CB Law B.V.
Keizersgracht 520H
1017 EK Amsterdam
T: +31 (0)85 004 5454
F: +31 (0)85 401 4977
amsterdam@cblawpractice.com
Aanvaarding

Dank voor het gebruik van deze website. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door CB Law B.V. (CB Law). Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van enig deel van deze website, wordt u geacht de gebruiksvoorwaarden van deze webpagina (de Gebruiksvoorwaarden) te hebben aanvaard en ermee te hebben ingestemd daaraan wettelijk gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u deze website niet (meer) te openen of te (blijven) gebruiken.


Auteursrechten

Het auteursrecht op de inhoud van alle publicaties en materialen op deze website (de Inhoud) is eigendom van CB Law en/of haar licentiegevers. Elke opslag, vermenigvuldiging, verzending en/of distributie van de Inhoud is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CB Law.


Links

Elektronische links naar deze website zijn verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CB Law. Voor zover deze website elektronische links naar externe websites bevat, dient u er rekening mee te houden dat deze niet worden onderhouden door CB Law. CB Law onderschrijft niet – en is niet verantwoordelijk voor – de inhoud van die websites, en is niet aansprakelijk voor enige schade die of verlies dat voortvloeit uit het vertrouwen op, de toegang tot, het gebruik van of de downloads van die websites.


Vrijwaring

De Inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie. Hoewel alles in het werk is gesteld om de algemene nauwkeurigheid van de Inhoud te waarborgen, kan en zal CB Law de juistheid, nauwkeurigheid en/of betrouwbaarheid van de Inhoud niet garanderen. Evenzo garandeert CB Law niet dat de Inhoud of elektronische functies die aan deze website zijn gekoppeld, ononderbroken of foutloos zullen zijn. De Inhoud wordt alleen ter algemene informatie verstrekt. Geen enkel onderdeel van de Inhoud vormt juridisch of professioneel advies, noch een uitputtende weergave van de Nederlandse wetgeving. CB Law is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit het vertrouwen op de Inhoud. U dient gepast juridisch of professioneel advies in te winnen van competente professionals over een specifieke kwestie die u aanbelangt.


Toepasselijk recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden en alle zaken die voortvloeien uit, verband houden met en/of verband houden met deze website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van Amsterdam, Nederland.